Events

2020—03—13

Underhåll 2020 – WSI on stage

Gothenburg
Svenska Mässan
12:30 PM – 12:55 PM

The Maintenance trade show Underhåll2020 will take place in Gothenburg March 10-13. As WSI supports customers in the industrial IoT segment (#IIoT), we will be there of course.  On Friday 13th, we’ll be on the main stage, and Carl Fredrik will talk about how smart and secured maintenance is part of all business models. 

Beskrivning (Swedish):

De fyra superkrafterna inom tech: mobilitet, AI, IoT och Cloud, används överallt för att skapa framtidens underhållslösningar både för underhåll inom egen produktionen såväl som underhåll av utrustning som är en del av en tjänst på plats hos användaren. Men minst lika viktigt som den tekniska lösningen är att hela affärsmodellen stödjer produktstrategin och att få med sig människor som påverkas. Många gånger är säkerhet en del av hindret för att få acceptans för en lösning. Ändå glöms det ofta bort att ta med den aspekten explicit i affärsmodellen och inkludera den tidigt nog i den tekniska lösningen.

Under detta seminarium kommer vi berätta utifrån två kundcase, NorthStar och Bluewater, hur affärsmodellsutveckling utifrån underhåll och de fyra superkrafterna skapade nytta under hela produktlivscykeln och nya tjänster. Och inte minst hur de två casen involverade säkerhetsaspekten för data, drift och person.

Get your ticket here